Aktualność O patronie
Konkurs o nagrodę im. Rajmunda Rembielińskiego

O patronie

Patronem święta zgierskich przedsiębiorców wybrany został Rajmund Rembieliński (1775 - 1841), człowiek, który tworząc potęgę okręgu łódzkiego, wpłynął na rozwój przemysłu zgierskiego. Czytał literaturę z dziedziny ekonomii, prawa, historii i literatury. Znał języki obce. W karierze urzędniczej wykazywał się ponadprzeciętnymi umiejętnościami zarządczymi i organizacyjnymi. Piastując stanowisko równoważne wojewodzie mazowieckiemu tj. jako prezes Komisji Województwa Mazowieckiego, trafił w trakcie podróży do Łodzi i zachwycił się zarówno samym miasteczkiem, jak i pięknymi okolicami. Uznał je za idealne do rozwoju przemysłu. Dzięki jego decyzjom Łódź w 1820 roku trafiła na listę osad fabrycznych, zaś Zgierz stał się miastem, które uznał za idealne
do zasiedlenia przez sprowadzonych tkaczy i farbiarzy. Dzięki niemu w 1821 roku podpisano tzw. umowę zgierską regulującą prawa i obowiązki osiedlenia się w mieście 300 sukienników przybyłych z zagranicy. Na mocy umowy mieli oni zamieszkać
tu na stałe, budować domy, zakładać i prowadzić swoje warsztaty. Zgierz wiele zawdzięcza człowiekowi, który dostrzegając potencjał gospodarczy naszego miasta, umożliwił mu prężny rozwój. Związek jego nazwiska z działaniem na rzecz najlepszych zgierskich przedsiębiorców jest zatem bardzo uzasadniony, a może wręcz oczywisty.