Aktualność Piknik edukacyjny DNI UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 2019 na Rynku Manufaktury
wydarzenia łódzkie

Piknik edukacyjny DNI UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 2019 na Rynku Manufaktury

Piknik edukacyjny stanowi część kampanii DNI UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 2019.
Celem Pikniku jest z jednej strony umożliwienie firmom branży usług rozwojowych zaprezentowania swojeaj oferty, z drugiej zaś zachęcenie potencjalnych uczestników, licznie przepływających przez Rynek Manufaktury, do obejrzenia i uczestniczenia
w różnych formach usług edukacyjnych oraz odbycia rozmów na temat możliwości wzięcia udziału w pełnej formie danej usługi. 


Istotną częścią Pikniku jest zaprezentowanie odwiedzającym możliwości finansowania edukacji poprzez wykorzystanie długoterminowych, nieoprocentowanych pożyczek
na kształcenie, które mogą być również częściowo umorzone. Pożyczki dostępne są
w ramach projektów zakładających udzielenie pożyczek
na kształcenie (Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-009/16)


Celem Kampanii społecznej DNI UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH jest upowszechnianie idei Lifelong Learning.


Kształcenie się przez całe życie jest nie tylko konieczne, ale zmienia nasze życie
na lepsze.


BRITISH CENTRE realizuje zadania wyłonione w konkursie na upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej, współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


zarejestruj się