Aktualność Pracownik Twój Skarb
Bony szkoleniowe

Pracownik Twój Skarb

Spotkanie informacyjne pn. „Pracownik Twój Skarb sposobem na poszerzanie posiadanych umiejętności i zdobycie kwalifikacji”

Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Pracownik Twój Skarb”, który daje możliwość przeszkolenia wszystkich pracowników w firmach z państwa terenów. Zadaniem szefa będzie pokrycie jedynie 20% wartości danego szkolenia jako wkładu własnego. Chcielibyśmy zainteresować Państwa możliwością zorganizowania spotkania informacyjnego dla grupy przedsiębiorców wytypowanych przez Urząd do skorzystania z możliwości pozyskania dofinansowania. Poniżej przedstawiamy propozycję mailingu jak i zakresu tematycznego jaki będzie omawiany na spotkaniu. Jesteśmy gotowi do ustalenia dogodnego terminu dla obu stron.

Każdy pracownik może otrzymać NAWET 7 200,00 ZŁ WRAZ Z WKŁADEM WŁASNYM, m.in. na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na 80 % dofinansowania kosztów związanych z realizacją bonów/zakupem usług szkoleniowych, zaś średnie przedsiębiorstwo uzyska dofinansowanie na poziomie 50 %, które może zostać zwiększone do 80 % pod warunkiem spełnienia odpowiednich preferencji.

Za pośrednictwem systemu informatycznego zainstalowanego na platformie  www.pracowniktwojskarb.pl firmy z województwa łódzkiego będą mogły uzyskać DOFINANSOWANIE DO 80 % wartości szkoleń.

Z bonów na szkolenia, usługi doradcze oraz studia podyplomowe mogą skorzystać przedsiębiorstwa posiadające status mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  • Przez mikroprzedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
  •  Przez małe przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
  •  Przez średnie przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

Jak z tego skorzystać? Przedsiębiorca jest zobowiązany do założenia konta dla każdego uczestnika instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych, na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, gdzie następnie dokonuje samodzielnie wyboru usług rozwojowych tj. szkoleń, które w największym stopniu odpowiadają na aktualne jego potrzeby. W przypadku gdy usługi rozwojowe znajdujące się w BUR, nie odpowiadają potrzebom MŚP możliwe jest dokonanie zamówienia tzw. „usługi szytej na miarę” za pomocą odrębnej funkcjonalności BUR, poprzez umieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w systemie.

Konsultanci Łódzkiego Domu Biznesu:

  • pomagają przy wypełnianiu zgłoszenia składanego w specjalnie dedykowanym do tego celu systemie informatycznym,
  • pomagają także w określaniu celów i potrzeb rozwojowych,
  • procedują przygotowanie umów wsparcia,
  • organizują grupowe oraz indywidualne spotkania doradcze i konsultacyjne na terenie całego regionu łódzkiego a współpraca w tym względzie nawiązywana jest ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami publicznymi i biznesowymi.

Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców z terenów Państwa powiatu do uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Łódzki Dom Biznesu. Będziecie Państwo mieli doskonałą okazję aby z pomocą konsultantów Łódzkiego Domu Biznesu zarejestrować się na stronie www.pracowniktwojskarb.pl i tam założyć indywidualny profil uczestnika projektu, który następnie umożliwi łatwe aplikowanie o bony szkoleniowe w momencie otwarcia naborów.

W razie pytań zespół konsultantów ŁDB pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym info@pracowniktwojskarb.pl oraz pod telefonami tel. +48 798 789 500; +48 573 444 042; +48 573 444 040; +48 573 444 046.