Program Pomoc Techniczna


Wartość programu 0,7 mld euro.

Program ma na celu zapewnienie działania instytucji  systemu wdrażania funduszy, stworzenie systemu informacji i promocji środków europejskich.

Beneficjenci: instytucje uczestniczące w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie 2014-2020.

Wszystkie projekty w ramach programu będą realizowane w trybie pozakonkursowym. Ze względu na charakter projektów pomocy technicznej ich wnioskodawcy są jednoznacznie określeni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.


Więcej informacji na www.popt.gov.pl

Opracowane na podstawie www.funduszeeuropejskie.gov.pl