Rada Gospodarcza


    W dniu 16 października 2015 r. we wnętrzach Parku Kulturowego Miasto Tkaczy podpisano wielostronne porozumienie Władz Miasta z Przedsiębiorcami, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką i instytucjami otoczenia biznesu, powołujące Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Zgierza.

Od tego czasu Rada pełni funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze i wspiera działania Prezydenta poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomości problemów związanych z lokalną gospodarką.

Rada uprawniona jest do podejmowania inicjatyw w zakresie zgłaszania projektów, rozwiązań, uczestniczenia w przygotowywaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta istotnych dla rozwoju gospodarczego miasta.

Zgodnie z preambułą „Powołanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza w skład, której wchodzą specjaliści i praktycy w dziedzinie gospodarki ma na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Gminy Miasto Zgierz”.

W radzie zasiadają przedstawiciele zgierskich przedsiębiorców,  łódzkich uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej, Stowarzyszenia Włókienników Polskich.

Na mocy Zarządzenia Nr 550/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 grudnia 2022 roku w skład Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza wchodzą następujące osoby:

1) Bohdan Bączak - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza,

2) Artur Augustyniak - Pełnomocnik ds. Nadzoru,

3) Marta Pietrak - Kędzierawska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu,

4) dr Jarosław Grabarczyk - Zastępca Kanclerza ds. socjalnych i ogólnych Uniwersytetu Łódzkiego,

5) dr inż. Monika Kasieczka - Burnecka - Sekcja Transferu Technologii w Politechnice Łódzkiej,

6) Agnieszka Sobieszek - Zastępca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,

7) Kazimierz Karol Pruski - Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej,

8) Grzegorz Kuliński - przedstawiciel Parku Przemysłowego, dyrektor generalny, przedstawiciel firmy SAWO Recykling Spółka Jawna,

9) dr Kazimierz Kubiak - Doradca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Włókienników Polskich,

10) Milena Kałużna - przedstawiciel firmy Szarlotka Cafe,

11) Agnieszka Stefanowicz - przedstawiciel firmy Kredo Kaffee,

12) Anna Strzałkowska - przedstawiciel firmy Agro-Land sp. z o.o.,

13) Anna Szczepaniak - przedstawiciel NEW YOU CLINIC sp. z o.o.,

14) Agnieszka Trzepiecińska - przedstawiciel firmy Texton s.a.,

15)  Magdalena Stępień - przedstawiciel firmy Foto Studio Paparazzi,

16) Tomasz Pasiecznik  - przedstawiciel firmy Grek RTC s.a.,

17) Maciej Borowski - przedstawiciel firmy Makom s.c. Anna Wieczorek, Maciej Borowski

18) Piotr Kruszyński - przedstawiciel firmy Piotr Kruszyński,

19) Marcin Szymke - przedstawiciel firmy Kuchinox Polska sp. z o.o.,

20) Jerzy Jasiński - przedstawiciel firmy Brenntag Polska sp. z o.o.,

21) dr Radosław Dziuba - Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Łódzki Instytut Technologiczny.