Aktualność Ruszyły bezzwrotne pożyczki dla firm
ZUS

Ruszyły bezzwrotne pożyczki dla firm

W sobotę weszły w życie znowelizowane przepisy tarczy antykryzysowej. Jednym z rozwiązań, które uległo istotnej zmianie, a które budziło największe chyba emocje, jest rozszerzenie możliwości uzyskania bezzwrotnej pożyczki również na osoby samozatrudnione.

O sprawie pisaliśmy już w zeszłym tygodniu, jeszcze przed ogłoszeniem nowych przepisów. Przypomnijmy,
że choć przepisy dotyczące bezzwrotnej pożyczki obowiązują już od trzech tygodni, to pierwotna wersja tych przepisów nie objęła wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z pierwotną wersją tarczy antykryzysowej, pożyczka udzielona przedsiębiorcy ulegała umorzeniu tylko wówczas, gdy przedsiębiorca taki wykazał, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia. Z takiego zapisu wynikało zatem, iż umorzenie dotyczy jedynie tych firm, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika. To zaś oznaczało,
że pożyczka nie może zostać umorzona, gdy została zaciągnięta przez osobę samozatrudnioną.Z kolei w nowej wersji ustawy uwzględnione zostały zapisy, które umożliwiają umorzenie pożyczki wszystkim mikroprzedsiębiorcom.

Nowe przepisy zostały podpisane przez Prezydenta w piątek i już w sobotę weszły w życie. Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające żadnych pracowników mogą już składać wnioski o bezzwrotne pożyczki w wysokości 5 tys. zł.

Opublikowany w sobotę, nowy wniosek o bezzwrotną pożyczkę umożliwia już złożenie oświadczenia o zerowym zatrudnieniu, co oznacza że jest on już dostępny także dla osób samozatrudnionych.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać bezzwrotną pożyczkę?

Maksymalna wysokość pożyczki, o jaką możemy wnioskować, to 5000 zł.

O udzielenie pożyczki może wnioskować jedynie tzw. mikroprzedsiębiorca, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników.

Pożyczka udzielana jest jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku.

Środki uzyskane z pożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Wydatków tych nie trzeba jednak dokumentować.

 

Umorzenie pożyczki

Zgodnie z nowymi przepisami pożyczka umarzana jest na wniosek przedsiębiorcy. We wniosku o umorzenie przedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. I jest to jedyny warunek, jaki należy spełnić, aby uzyskać umorzenie.

 

Jak złożyć wniosek o bezzwrotną pożyczkę?

Pożyczka udzielana jest z środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że wnioski o udzielenie pożyczki należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu pracy. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym.

Do wniosku należy załączyć umowę pożyczki (treść umowy dostępna jest tutaj) oraz załącznik w postaci formularza pomocy publicznej (załącznik dostępny jest tutaj).

Wniosek o pożyczkę w wersji papierowej można pobrać z tej strony.

Elektroniczny wniosek o udzielenie pożyczki można złożyć na tej stronie