Opis

Jesteśmy częścią Grupy Polskie Włókniny. Od ponad 25 lat prowadzimy działalność na polskim
i europejskim rynku produkcji włóknin. Zdobyte w tym czasie doświadczenie i wiedza, w połączeniu
z trafnymi decyzjami inwestycyjnymi, pozwoliły spółce na zajęcie pozycji lidera branży w Polsce
oraz znaczącego i liczącego dostawcy w Europie Centralnej.

Istotne znaczenie ma dla spółki ochrona środowiska. Produkcja odbywa się bez powstawania szkodliwych ścieków, bez zatruwania powietrza i niemal bez odpadów, ponieważ proces technologiczny zakłada ponowne wykorzystanie odpadów produkcyjnych. TEXTON S.A. dysponuje 11 liniami produkcyjnymi
o maksymalnej szerokości produkcyjnej 3500mm do produkcji włókniny płaskiej.

Nowoczesny park maszynowy umożliwia stosowanie najnowszych technologii, daje bardzo wiele możliwości modyfikacji właściwości włóknin, zarówno poprzez dostosowanie parametrów technicznych, szerokości, gramatury, koloru, a poprzez użycie różnorodnych dodatków – uszlachetniania ich.

Wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającym się dziedzinom przemysłu i rolnictwa, firmy wchodzące
w skład Grupy Polskie Włókniny, produkują nowoczesne, wysokiej jakości płaskie włókniny polipropylenowe sprzedawane pod marką handlową TEXFILL. Włókniny wytwarzane są w 100% z polimeru polipropylenowego
z zastosowaniem technologii typu spunbond. Istotą tej technologii jest otrzymanie w procesie produkcji płaskiego wyrobu włókienniczego, posiadającego właściwości zbliżone do tkanin technicznych przy dużo niższej cenie. Szczególnym rodzajem włókniny są agrowłókniny wykorzystywane w rolnictwie
i ogrodnictwie, wiatrochronne i izolacyjne włókniny znajdujące zastosowanie w budownictwie,
a najdynamiczniej rozwijającą się branżą, w której włókniny mają zastosowanie to produkcja jednorazowych wyrobów higienicznych.

Firma posiada laboratorium kontrolujące i badające próbki z każdej partii produkcyjnej. Potwierdzeniem
na działalność są certyfikaty, które na bieżąco są aktualizowane przez instytucje zewnętrzne.

Lokalizacja