ŁIPH

Urzędy Bliżej Przedsiębiorców - Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców z ZUS, wynikające z Tarczy 6.0

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji ze spotkania online.Urzędy Bliżej Przedsiębiorców - Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców z ZUS, wynikające z Tarczy 6.0. Urzędy Bliżej Przedsiębiorców - Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców z ZUS, wynikające z Tarczy 6.0

Tematy poruszone podczas spotkania
→ Dodatkowe świadczenie postojowe
→ Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
→ Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.
→ Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.
→ Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych
→ Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

materiał dzięki uprzejmości ŁIPH