WKiZB S.A. Inne usługi

Szczawińska 52, Zgierz

Opis

WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW BUDOWLANYCH

Działamy w ramach kapitałowej Grupy Atlas, która zrzesza 20 podmiotów gospodarczych

zlokalizowanych przede wszystkim w Polsce, ale także za granicą (Białoruś i Rumunia). Spółka

rozpoczęła w 2000 roku w Zgierzu produkcję materiałów chemii budowlanej w zakładzie

produkcyjnym zlokalizowanym na terenie ŁSSE.

Asortyment produkowanych wyrobów chemii budowlanej obejmuje suche mieszanki (kleje do płytek,

kleje do ociepleń, tynki mineralne, zaprawy do fugowania, zaprawy tynkarskie, zaprawy murarskie,

posadzki i podkłady podłogowe, hydroizolacje), a także wyroby dyspersyjne (tynki cienkowarstwowe

dyspersyjne, masy podkładowe, środki gruntujące, impregnaty i środki czyszczące oraz masy

hydroizolacyjne). Ponadto zakład dysponuje również nowoczesną drukarnią oraz linią do produkcji

opakowań papierowych.

Dzięki realizowanej przez Atlas polityce sprzedażowej, głównymi użytkownikami wyrobów

produkowanych przez WKiZB S.A. są klienci i konsumenci w Polsce, ale produkty są także

eksportowane na najważniejsze rynki europejskie. 

WKiZB S.A. włącza się w działalność charytatywną poprzez ścisłą współpracę z istniejąca w ramach

Grupy Fundacją Dobroczynności Atlas. Szczególnym aspektem współpracy WKiZB S.A. z Fundacją

Dobroczynności Atlas jest m.in. stała opieka nad dwoma domami dziecka na terenie gminy

Zgierz. WKiZB S.A. znalazła się także na liście firm-sygnatariuszy porozumienia w ramach programu

„Pomaganie przez remontowanie", powołanego do życia uchwałą Rady Miasta Zgierza.


Lokalizacja