Aktualność Wzrosła maksymalna dotacja dla bezrobotnych na własny biznes. Od marca rekordowa kwota
-

Wzrosła maksymalna dotacja dla bezrobotnych na własny biznes. Od marca rekordowa kwota

Wzrosła maksymalna dotacja dla bezrobotnych na własny biznes. Od marca rekordowa kwota

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dofinansowanie przyznawane przez starostę (za pośrednictwem urzędu pracy) nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na dany kwartał.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że w czwartym kwartale 2019 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5198,58 zł. Oznacza to, że od 1 marca 2020 roku, wzrośnie maksymalna wielkość dotacji dla osób bezrobotnych na założenie własnego biznesu i wyniesie ona 31 191,48 zł. Jest to jednocześnie najwyższa w historii kwota,
jaką mogą otrzymać osoby zarejestrowane w urzędzie pracy. Warto jednak zaznaczyć,
że w większości przypadków przyznawane są mniejsze kwoty.

Jednak zanim to nastąpi, należy spełnić szereg warunków. Przede wszystkim, przez 12 miesięcy nie można odmówić propozycji zatrudnienia czy też udziału w proponowanych formach szkoleniowych realizowanych przez urząd pracy. Ponadto w ciągu ostatniego roku nie można było prowadzić działalności gospodarczej. Do innych warunków można także zaliczyć:

  • nie można było dotychczas otrzymać z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolnicze
  • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie można było być skazanym
    za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • nie można złożyć wniosku do innego urzędu pracy

Więcej o tym, jak uzyskać dotację z urzędu pracy przeczytasz tutaj.


Zainteresowanie nie maleje

W ciągu ostatnich 10 lat bezrobotni założyli ponad 470 tys. firm za bezzwrotne dotacje
z urzędu pracy, pozyskując w sumie 8,84 mld zł. Jednak widać wciąż spore  zainteresowanie wsparciem z urzędu pracy. Jeszcze 10 lat temu, za pozyskane środki założono ponad 10 tys. firm. W ubiegłym roku było to już 32 240 firm.


wg. MamBiznes.pl