Aktualność Zwiększenie bezpieczeństwo w firmie - Legal Compliance
-

Zwiększenie bezpieczeństwo w firmie - Legal Compliance

Z uwagi na rosnące ryzyko gospodarcze oraz konieczność zapewnienia organizacjom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, Kancelaria Primo Lege opracowała autorski produkt: „Legal Compliance”

 CZYM JEST COMPLIANCE?

 Najogólniej rzecz ujmując pojęcie „compliance” oznacza zgodność. W kontekście przedsiębiorstwa zgodność ta powinna oznaczać zachowanie spójne z określonymi wzorcami, takimi jak przepisy prawa, procedury, rekomendacje, standardy czy kodeksy etyczne, których naruszenie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Przestrzeganie tych wszystkich norm bez swego rodzaju „mapy działania” okazuje się być niebywale trudne, a w niektórych przypadkach może być wręcz niemożliwe -  „Compliance” może w niektórych sytuacjach pełnić rolę takiej mapy.

PRZEDSIĘBIORCA - PROFESJONALISTA

 Należy zwrócić uwagę, iż w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, każdy przedsiębiorca, niezależnie od skali jego działania, jest traktowany jak profesjonalista i zobowiązany jest wykonywać  tą działalność w sposób zgodny ze wszelkimi regulacjami, które go obowiązują.

 POTRZEBA COMPLIANCE?

 Compliance służy przede wszystkim zwiększeniu bezpieczeństwa funkcjonowania danej organizacji oraz ochronie właścicieli i osób nią zarządzających. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa można uzyskać poprzez precyzyjne wyznaczenie reguł, które powinny obowiązywać w danej organizacji oraz określenie osób za nie odpowiedzialnych, co w konsekwencji pozwala wyznaczyć ramy funkcjonowania organizacyjnego i wprowadzić do codziennego życia, wspomnianą wcześniej „mapę działania”.

 SANKCJE ZA BRAK „COMPLIANCE”?

 Sam brak posiadania procedur czy systemu compliance, nie niesie co do zasady za sobą bezpośrednich sankcji. Takie sankcje niesie natomiast postępowanie w sposób niezgodny z obowiązującymi regulacjami, których konsekwencjami mogą być sankcje finansowe, karne, jak również utrata reputacji czy dobrego wizerunku, na skutek postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych czy podatkowych.

Jak wskazuje bogaty dorobek orzecznictwa – posiadanie systemu compliance pomaga w wykazaniu dochowania tzw. „należytej staranności”, której obowiązek wykazania ostatnimi czasy bardzo mocno zyskał na znaczeniu.

https://youtu.be/hwnzQxYMuEQ