Aktualność 200 lat Umowy Zgierskiej
-

200 lat Umowy Zgierskiej

                                


W tym roku obchodzimy 200. rocznicę podpisania Umowy Zgierskiej.

To dokument, który zapoczątkował gospodarczy rozwój nie tylko “miasta tkaczy”,ale również całego regionu Łodzi jako ośrodka przemysłu włókienniczego. Umowa do dziś stanowi wzór dobrego porozumienia ludzi biznesu z rządzącą administracją. Miasto Zgierz inauguruje obchody tegorocznego jubileuszu.

W połowie XIX wieku ówczesne władze Królestwa Polskiego, chcąc zapewnić krajowi rozwój gospodarczy, podjęły decyzję o stworzeniu warunków dla zagranicznych sukienników do osiedlania się na mazowieckich ziemiach. Nowi osadnicy otrzymywali specjalne przywileje (w tym zwolnienie z podatków), by chętniej zakładali tutaj swoje warsztaty, a później manufaktury tkackie. Pierwszą umowę między władzami a delegacją zagranicznych specjalistów tkackich podpisano w Zgierzu, w marcu 1821 roku. Do jej parafowania doprowadził Rajmund Rembieliński - urzędnik, patriota i społecznik - który opracował plan utworzenia rządowych osad przemysłowych w centrum Polski. Stanowiło to punkt zwrotny w rozwoju Zgierza i innych ośrodków włókienniczych, a w późniejszym etapie Łodzi. Od chwili wprowadzenia umowy w życie zagraniczni tkacze zaczęli osiedlać się tu masowo, tworząc zręby przyszłej “Ziemi Obiecanej”.

Umowa Zgierska to gospodarcze porozumienie władz z prywatnymi przedsiębiorcami. Stało się pierwowzorem specjalnych stref ekonomicznych, jakie znamy współcześnie. Dzięki niemu Zgierz, który wcześniej od Łodzi stworzył dobre warunki osadnikom tkackim, może być nazywany kolebką Ziemi Obiecanej. Dzisiejsze władze Zgierza wracają do tradycji tworzenia dobrych warunków dla ludzi kapitału. - Cieszymy się, że to właśnie Zgierz był pierwszym w regionie miastem,oferującym tkaczom dobre warunki życia i działania - wyjaśnia Prezydent Miasta Zgierza, Przemysław Staniszewski. - Dziś możemy powiedzieć, że Zgierz jest nie tylko dobrym miejscem do życia, ale i miastem przyjaznym dla biznesu. Jesteśmy
dumni ze Zgierza.

Więcej informacji o Umowie Zgierskiej można znaleźć na stronie internetowej 200 LAT UMOWY ZGIERSKIEJ