Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

11 sierpnia weszły w życie przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju przepisy ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców....

Usługa budowlana zapytanie ofertowe

Zapytanie o cenę usługi budowlanej Dotyczy remont gzymsu żelbetowego z elementów prefabrykowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łódzkiej 84A Zakres...