Usługa budowlana zapytanie ofertowe

Zapytanie o cenę usługi budowlanej Dotyczy remont gzymsu żelbetowego z elementów prefabrykowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łódzkiej 84A Zakres...