Aktualność Czerwcowe spotkania w COP
ZCOP

Czerwcowe spotkania w COP

Czerwiec zapowiada się w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy bardzo intensywnie. 

Proponujemy Wam udział w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach realizacyjnych, które przeprowadzimy z udziałem ekspertów wewnętrznych, a także przy wsparciu specjalistów branżowych. Liczymy, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Poniżej informacje o każdym wydarzeniu:

1. Szkolenie z zakresu realizacji projektów badawczych

Wnioskodawców, którzy podpisali z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy umowę o dofinansowanie projektu w ramach I osi RPO WŁ, serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie dotyczące prawidłowej realizacji projektów badawczych. Podczas spotkania dowiecie się jakie obowiązki wynikają z podpisanej umowy, poznacie zasady poprawnego wypełniania wniosku o płatność oraz wytyczne w zakresie udzielania zamówień publicznych.
Oddajemy w Wasze ręce pracowników merytorycznych Wydziałów Realizacji i Kontroli, którzy z uwagi na pokaźne doświadczenie przekażą Wam cenne wskazówki, jak postępować, by z sukcesem zakończyć unijny projekt.
Wykorzystajcie tę okazję i zapiszcie się już dziś, w szczególności, że na każdym etapie prezentacji możecie śmiało zadawać pytania i wykorzystać czas naszych pracowników
– na co dzień specjalistów od weryfikowania Waszych wniosków o płatność lub też kontrolowania poprawności przebiegu całego wniosku, a tu w charakterze
– szkoleniowców! Szkolenie odbędzie się

7 czerwca 2019 r. (piątek), 
w godz. 10:00 – 14:00
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Termin zgłoszeń do 5 czerwca br.
Tradycyjnie już liczba miejsc jest ograniczona. 

Dodatkowo, jeśli już teraz macie jakiekolwiek pytania, dotyczące prawidłowej realizacji projektu, uprzejmie prosimy o wpisanie ich do formularza zgłoszeniowego. Prowadzący szkolenie odniosą się do nich i odpowiedzą na nie w trakcie spotkania, co usprawni jego przebieg.

2. Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu dla działania 2.3.1 Innowacje
w MŚP

Chcąc jak najlepiej wyjaśnić kryteria, według których oceniane i wybierane będą najlepsze projekty, tradycyjnie już organizujemy spotkanie wzbogacone wykładem eksperta zewnętrznego, który omówi zagadnienia z zakresu innowacji. Ponadto, przedstawimy zasady konkursu wraz z dokumentacją, a także kwestie związane z wytycznymi udzielania zamówień publicznych oraz doborem wskaźników. Spotkanie odbędzie się

11 czerwca 2019 roku 
w godz. 10:00 – 14:30
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro )
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Termin zgłoszeń do 7 czerwca br.

3. Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu dla działania 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych

Zapraszamy na spotkanie w związku z aktualnym konkursem na profesjonalizację usług biznesowych. Ogłoszony konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP.

Szansę na wsparcie unijne mają projekty, obejmujące prorozwojowe usługi doradcze
o specjalistycznym charakterze świadczone na rzecz MŚP przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę. Podczas spotkani omówione zostaną następujące zagadnienia: przedmiot, cel i zakres projektu oraz zasady uzyskania dofinansowania w ramach konkursu, dobór wskaźników i zasady ich rozliczania, a także najczęściej popełniane błędy w procedurze wyłaniania wykonawcy/dostawcy. Spotkanie odbędzie się:

13 czerwca 2019 roku 
w godz. 10:00 – 12:30
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro )
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Termin zgłoszeń do 11 czerwca br.

4. Szkolenie z obsługi systemu SL

Nie wiesz jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność w systemie teleinformatycznym
SL 2014? 
Zapraszamy naszych beneficjentów 19 czerwca br. na szkolenia eksperckie z obsługi aplikacji SL, poświęcone realizacji projektów dofinansowanych z EFRR. Szkolenie będzie miało formę warsztatową, uczestnicy będą pracować z laptopami (sprzęt zapewnia organizator). 
Program obejmować będzie pracę w systemie krok po kroku, rozliczanie projektów, kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków, najczęściej popełniane błędy. Szkolenie odbędzie się

19 czerwca 2019 roku,
w godz. 9.00 – 16.00
w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,
ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi

.Zgłoszenia przyjmujemy max. do 14 czerwca br. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia od osób, które są zdecydowane wziąć udział w szkoleniu.

 5.Szkolenie na temat założeń do analizy ekonomiczno-finansowej  dla konkursu Innowacje w MŚP (szczegóły już wkrótce)

Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.
Udział w szkoleniach i spotkaniach jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

* Spotkania i szkolenia mogą być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.