Aktualność Dotacje i programy PARP
-

Dotacje i programy PARP

Szukasz dofinansowania na start, a może funkcjonujące przedsiębiorstwo potrzebuje zastrzyku gotówki do szybszego rozwoju? Z wnioskami do niektórych programów trzeba się spieszyć ponieważ część naborów kończy się we wrześniu. Oto, z czego mogą skorzystać w najbliższym czasie właściciele firm oraz osoby dopiero myślące o własnym biznesie.

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Cel finansowania: Sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria wyboru projektów

· należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok

· w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Maksymalne dofinansowanie: 20 000 000 zł

Koniec naboru wniosków: 24 września 2020 r.


Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy – Dostępność Plus

Cel finansowania: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa , które:

– spełniają kryteria wyboru projektów

– prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

Koniec przyjmowania wniosków: 30 września 2020 r.

 Współpraca biznesu z nauką.
    „Bony na innowacje dla MŚP” realizowane w ramach #POIR, #FunduszeUE.

    Nabór wniosków trwa do:
    → 30 września w ramach I etapu usługowego;
   

→ 30 grudnia w ramach II etapu inwestycyjnego.
     Szczegóły: https://t.co/qxQX8mj4dR


Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny


Cel finansowania: Celem II etapu konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

    prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru z sukcesem zakończyły I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową
    spełniają kryteria wyboru projektów.

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

Koniec przyjmowania wniosków: 30 grudnia 2020 r. (nabór ma kilka rund)

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Cel finansowania: Rozwój i wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów i usług oferowanych przez Krajowe Klastry Kluczowe i ich członków

Kto może otrzymać dofinansowanie: Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych wymagane jest spełnienie kryteriów wyboru projektów

Maksymalne dofinansowanie: 8 000 000 zł

Koniec naboru wniosków: 30 września 2020 r.

    Krajowe Klastry Kluczowe nadal mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie na rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych!
    Więcej: https://t.co/qKFlG0XiNF(wg. mambiznes)