Aktualność I Zgierskie Forum Prezentacji Firm
ZCOP

I Zgierskie Forum Prezentacji Firm

W środę 26 lutego odbyło się I Zgierskie Forum Prezentacji Firm. Było to pierwsze takie wydarzenie zorganizowane przez Prezydenta Miasta Zgierza i Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Dziś wiemy, że nie ostatnie .

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Partnerów wydarzenia: Banku Spółdzielczego
w Zgierzu oraz Spółki Futurium odpowiedzialnej za projekt Galerii Zgierskiej.
Wstępem do prezentacji firm był z kolei wykład motywacyjny o sztuce wystąpień publicznych.

Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów  Dziękując przedsiębiorcom za tak liczne uczestnictwo w wydarzeniu zapowiedziano, że podobne spotkania wspierające lokalnych przedsiębiorców, będą organizowane w przyszłości.

prezentacje