II kadencja Rady Gospodarczej


CZŁONKOWIE II KADENCJI RADY GOSPODARCZEJ PRZY PREZYDENCIE MIASTA ZGIERZA

 • Bohdan Bączak – Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza,      
 • Grzegorz Kierner - Dyrektor Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii  - przedstawiciel Politechniki Łódzkiej,
 • dr Jarosław Grabarczyk – Zastępca Kanclerza ds. socjalnych i ogólnych Uniwersytetu Łódzkiego,
 • dr Kazimierz Kubiak – Pracownik naukowo-badawczy Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI oraz wykładowca na Społecznej Akademii Nauk,
 • Izabela Witaszek – Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Dorota Lombardi - Dyrektor Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,     
 • Maciej Plutecki – Dyrektor Biura Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan,
 • Małgorzata Rosołowska – Pomorska – Prezes Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski, przedsiębiorca
 • Piotr Karasiewicz – Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu,
 • Magdalena Szewczyk – Pełnomocnik Prezydenta ds. Obsługi Przedsiębiorców,
 • Marta Pietrak-Kędzierawska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu,
 • Kazimierz Karol Pruski – Wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, przedsiębiorca
 • Jadwiga  Wojtowicz-Banaszewska - Dyrektor Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
 • Szymon Nowak - Szkoła Gortata,
 • Jakub Urbanowicz - Szkoła Gortata,
 • Adrian Skoczylas - Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia EZG, Szkoła Liderów Miast
 • Beata Cyrulińska – Szkoła Liderów Miast,
 • Emilia Okupska – TV Centrum, REMTV Zgierz,
 • Jakub Pyrzanowski – Szkoła Liderów, Stowarzyszenie FOLKIER, przedsiębiorca
 • Karolina Miżyńska – Szkoła Liderów Miast, animatorka kultury
 • Łukasz Sobieralski - Pełnomocnik ds. Mediów i Wizerunku Miasta,
 • Grzegorz Kuliński - dyrektor, prokurent - SAWO Recycling Spółka Jawna .