Aktualność JEREMIE2 - Pożyczka rozwojowa
ŁARR

JEREMIE2 - Pożyczka rozwojowa

ŁARR S.A. informuje, że od dnia 06.05.2019 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa), działającego w ramach Projektu JEREMIE 2. 


Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w Departamencie Pożyczek i Poręczeń- ul. Tuwima 22/26 w Łodzi (1 piętro), w godzinach 08:30 – 16:00. 

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki na wydatki w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- np. prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania. 

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego. 

Inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. 

Pożyczka jest udzielana w kwotach od 5 tys. do 1,5 mln zł. Standardowe, preferencyjne oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat; przy okresie spłaty powyżej 5 lat oprocentowanie pożyczki wynosi od 3,97 % w skali roku (maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat).

Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Pożyczek i Poręczeń, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, pod tel. 42 6643043, gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Projektu.


Dokumenty aplikacyjne: