Aktualność Komunikat PUP o wstrzymaniu naboru wniosków
P.U.P

Komunikat PUP o wstrzymaniu naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Zgierzu uprzejmie informuje, iż z uwagi na pełne zaangażowanie środków finansowych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych od dnia 13 września 2019 r. wstrzymuje nabór wniosków w ramach poniższych usług i instrumentów rynku pracy: 

  • refundacja doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, 
  • prace interwencyjne, 
  • roboty publiczne, 
  • staże, 
  • szkolenia wskazane przez bezrobotnego (indywidualne), 
  • bony szkoleniowe (dot. osób do 30 roku życia), 
  • bony na zasiedlenie (dot. osób do 30 roku życia).