Aktualność Komunikat w sprawie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
P.U.P

Komunikat w sprawie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż nabór wniosków ze środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:
▪️ utworzenie 4 miejsc pracy w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (po 60.000,00 zł na każde stanowisko) oraz
▪️ udzielenie 4 osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (po 60.000,00 zł dla każdej osoby)
został przedłużony do dnia 31.08.2021 r.
→ Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu https://zgierz.praca.gov.pl/ w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców; Dokumenty do pobrania oraz Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy; Dokumenty do pobrania.