Aktualność Mediacje jako narzędzia rozwiązywania sporów
ZCOP

Mediacje jako narzędzia rozwiązywania sporów

Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców we współpracy z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi zaprasza do wdrożania mediacji jako narzędzia rozwiązywania sporów w obszarze biznesu i nie tylko.


Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Warto podkreślić wiążącą moc takiego porozumienia wynikającą z faktu, że ugoda z dniem podpisania ma moc umowy cywilno - prawnej, natomiast po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem ( art. 183[15] kpc).


A czym jest mediacja?


Mediacja to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony sporu,
z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. 


Korzyści z mediacji:

1. nisko koszt postępowania

2. brak rozbudowanych formalności

3. poufny charakter mediacji

4. krótki czas załatwienia sprawy

5. utrzymywanie wzajemnych relacji

6. zachowanie korzystnego wizerunku skonfliktowanych stron

7. obniżenie poziomu negatywnych emocji oraz zrozumienie potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejszenie obciążenia psychicznego związanego z sytuacją konfliktową


MEDIACJA W PORÓWNANIU DO GOSPODARCZEGO POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO:

 • 13 X SZYBSZA
 • 5 X TAŃSZA
 • MA TEN SAM SKUTEK PRAWNY


PRZYKŁADY MEDIACJI:

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.


PRZEBIEG MEDIACJI (KROK PO KROKU):

 Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.

 • Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora.
  Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
 • Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.
 • Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 • Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku
  z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy

  mediacji.

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, będące partnerem merytorycznym Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców, powstało przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.

Z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi współpracują samorządy radców prawnych i adwokatów, a także sądy powszechne i prokuratury.

Utworzenie Wojewódzkiego Centrum Mediacji i Arbitrażu w Łodzi jest dofinansowane
z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)


ZAPRASZAMY DO MEDIACJI. WSZYSTKIE SPRAWY PAŃSTWA SĄ WAŻNE, A MY CHCEMY UŁATWIĆ PAŃSTWU CODZIENNE FUNKCJONOWANIE WŚRÓD OBOWIĄZKÓW DNIA CODZIENNEGO. Zgłaszajcie się, czekamy.