Aktualność Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych na jeden, indywidualny rachunek podatkowy
-

Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych na jeden, indywidualny rachunek podatkowy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina, iż od 2020 r. wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku
od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana
na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika.

Powyższa zmiana jest wynikiem nowelizacji Ordynacji podatkowej
– dodania do ustawy art. 61b.

Obecnie podatnicy wpłacają powyższe podatki na rachunki bankowe właściwych sobie organów podatkowych. W praktyce, każdy z urzędów skarbowych posiada oddzielne rachunki bankowe m.in. do wpłat odpowiednio PIT, CIT, VAT i niepodatkowych należności budżetowych. Zatem aktualnie podatnicy wpłacają PIT na jeden rachunek bankowy, VAT na inny rachunek bankowy itd.

Od 2020 r. podatnicy będą dokonywać powyższych wpłat na jeden, indywidualny rachunek podatkowy. Numer indywidualnego rachunku podatkowego do przedmiotowych wpłat można wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:


https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego


Aby wygenerować indywidualny rachunek podatkowy należy podać NIP podatnika
(dla przedsiębiorców/podatników VAT). Należy przy tym zauważyć, iż uzyskany numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie nadawany podatnikowi „dożywotnio”, niezależnie od np. zmiany właściwości urzędu skarbowego.
W związku z wygenerowaniem indywidualnego rachunku podatkowego i jego prowadzeniem podatnicy nie są obciążani żadnymi kosztami lub opłatami.