Aktualność Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych
Gov.pl

Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych

Jeżeli będziesz miał problem z terminowym opłaceniem podatku, pamiętaj że możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności. uD83EuDDD0 

W okresie trwania stanu epidemii, do wniosku składanego przez Biznes.gov.pl
nie musisz dołączać dokumentów potwierdzających sprawę opisaną we wniosku.

Urząd rozpatrzy go na podstawie informacji, które już posiada.

Jeśli jednak możesz, dołącz załączniki, a przyspieszysz cały proces. 
http://bit.ly/2UgKwd2