Park Przemysłowy Boruta Zgierz


W dniu 30 grudnia 2003 roku Rada Miasta Zgierza przyjęła uchwałę Nr XV/140/03 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz parku przemysłowego o nazwie "Park Przemysłowy Boruta Zgierz". Załącznik do uchwały Nr XV/140/03 - Wstępne zasady działania Parku Przemysłowego "Park Przemysłowy Boruta Zgierz".

Powstał on na terenie po byłych Zakładach Przemysłu Barwników Boruta S.A. Określony pomiędzy ul. Miroszewską, rzeką Bzurą, ul. Chemików, ul. Konstantynowską i ul. Wiejską za wyjątkiem gruntów należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dodatkowo terenem Parku objęto składowiska i wysypiska odpadów, a więc laguny Energetyki Boruta i Wod.-Kan., składowisko popiołów i odpadów niebezpiecznych oraz stare wysypisko, tzw. "za Bzurą".

Głównym zadaniem Parku jest rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wykorzystanie i rozbudowę infrastruktury obszaru byłej "Boruty". Konwencja Parku przewidywała również uchwalenie zwolnień podatkowych dla nowych inwestycji.

Po podjęciu przez Radę Miasta Zgierza uchwał: Nr XX/188/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku i Nr XXI/202/04 z dnia 27 maja 2004 roku ustalono termin podpisania umowy powołania Parku Przemysłowego. Umowa Parku została podpisana 8 lipca 2004 roku.

Do prawidłowego funkcjonowania Parku utworzono Regulamin Parku Przemysłowego Boruta Zgierz stanowiący załącznik nr 1 do umowy (plik do pobrania w formacie pdf) oraz Logo Parku Przemysłowego Boruta Zgierz stanowiący załącznik graficzny nr 2 do umowy.

Powierzchnia Parku Przemysłowego Boruta Zgierz wynosi 173,9605 ha (w tym powierzchnia działek - 158,4734 ha i powierzchnia dróg - 15,4871 ha). Park położony jest w dobrze skomunikowanym miejscu, w pobliżu autostrad A1 i A2 oraz planowanej obwodnicy S14. Na terenie Parku znajdują się bocznice kolejowe, elektrociepłownia, wodociągi i kanalizacja, a także nowoczesna oczyszczalnia ścieków.

W dniu 19 grudnia 2014 r. został podpisany aneks do umowy przedłużający działalność Parku Przemysłowego Boruta Zgierz do 31 grudnia 2024 r.

Uczestnicy Parku Przemysłowego Boruta Zgierz:

 • Gmina Miasto Zgierz,
 • Politechnika Łódzka,
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz,
 • MALEX Zakład Utylizacji Odpadów,
 • SAWO RECYKLING,
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIDEXPOL,
 • Wodociągi i Kanalizacja Zgierz, 
 • Agro-Land,
 • Brenntag Polska,
 • P.P.H.U. ANA PLUS,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,