Rada Gospodarcza

Funkcje i zadania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza.