Aktualność Profesjonalizacja usług biznesowych - poddziałanie 2.1.2
C i B

Profesjonalizacja usług biznesowych - poddziałanie 2.1.2

Centrum Innowacji Biznesowej zaprasza 4 czerwca  2019 r. do swojej siedziby
- Zgierz ul. 1 Maja 65 na spotkanie w tematach:

14:00 – rejestracja uczestników, kawa powitalna

14:30 – Prezentacja narzędzi wsparcia przedsiębiorców Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

14:45 – Google Internetowe Rewolucje – Bogusia Jarzębowska* - Doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje
Podczas warsztatów pokazane zostaną bezpłatne narzędzia online, które pomogą
w osiągnięciu celu eksportowego firmy. Udział w szkoleniu pomoże przedsiębiorcy
w zakresie:
- analizy potencjału eksportowego firmy i wyboru nowych rynków docelowych - lepszego zrozumienia potrzeb lokalnych klientów
- optymalizacji kanałów online na rynkach zagranicznych

Przedsiębiorcy mają także możliwość skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z doradcą Google Internetowych Rewolucji. Podczas konsultacji każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość przejścia przez listę kroków, które pomogą
w podjęciu decyzji eksportowych. Doradca pomoże także w przygotowaniu planu wejścia firmy na nowe rynki zagraniczne. Skorzystanie z konsultacji wymaga od przedsiębiorcy wcześniejszej rejestracji online na stronie projektu. 

16:15 – Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów sądowych
– Andrzej Misiak** – Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi powstało przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Celem Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.

17:15 – Networking

*Bogusia Jarzębowska - Doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje - ukończyła socjologię na Uniwersytecie Łódzkim. Po studiach rozpoczęła karierę zawodową
w redakcji lokalnego tygodnika, gdzie przez ponad 12 lat zajmowała się dziennikarstwem, sprzedażą reklam do tygodnika i portalu internetowego, pisaniem tekstów PR, współpracą 
z domami mediowymi i sieciami afiliacyjnymi. Jako dyrektor wydawniczy nadzorowała pracę grafików i redaktorów oraz cały cykl wydawniczy. Od ponad 3 lat wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu marketingu internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi i technik SEO przeprowadzając audyty stron, pisząc treści
na strony i blogi oraz prowadząc konta w Social Media. Od kwietnia 2017 roku doradca
w projekcie Google Internetowe Rewolucje.

**Andrzej Misiak – Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi - radca prawny, mediator stały, wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Uprzednio adwokat, członek Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Certyfikowany stażysta szkoły terapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. W latach 2004-2008, jako doktorant związany był naukowo
i dydaktycznie z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych, a następnie dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi. 
Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie i prawnicze, szczególnie w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa rodzinnego.
Propagator idei mediacji. W swej praktyce zawodowej prowadzi mediacje głównie
w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Dydaktyk akademicki w przedmiocie mediacji 
i negocjacji w administracji publicznej. Trener i konsultant w zakresie mediacji w Klinice Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zapisy: Patryk Matusiak 603 086 498