Aktualność Projekt „POWER do przedsiębiorczości”
wydarzenia łódzkie

Projekt „POWER do przedsiębiorczości”

Projekt „POWER do przedsiębiorczości”

Projekt jest skierowany do osób:
– w wieku  18-29 lat pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym:
• osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r.,
lub
• osób z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby z kategorii NEET, osoby
z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach;
– z subregionu łódzkiego (powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński), tj. osób fizycznych, które uczą się lub zamieszkują na tym obszarze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMY WSPARCIA:

1.    wsparcie szkoleniowe (indywidualne i grupowe) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
2.    Dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości  23.050,00 zł;
3.    finansowe wsparcie pomostowe w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności – max. 16.800,00 zł (6 miesięcy x 2.800,00 zł).

Biuro Projektu:
Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
tel. 573 444 044
nowafirma@ldb.net.pl