Aktualność Przepis na Rozwój3 - bony krótkoterminowe
wydarzenia łódzkie

Przepis na Rozwój3 - bony krótkoterminowe

Informujemy, że w ramach projektu " Przepis na Rozwój 3" odbędzie się otwarcie naboru wniosków na bony krótkoterminowe.

Nabór dedykowany dla MŚP, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach Projektu Przepis na Rozwój 3, tj. nie zapisali żadnego z pracowników na usługi rozwojowe w ramach projektu.

Nabór K11 → dla MŚP którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników którzy są w wieku 50 plus

START: 16.11.2020 r. godz. 8.00


Nabór K12 → dla MŚP którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach

START: 18.11.2020 r. godz. 8.00


Nabór K13 → dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie

START: 20.11.2020 r. godz. 8.00


SZCZEGÓŁY https://przepisnarozwoj.eu/nowe-nabory-w-ramach-projektu-pnr-3-listopad-2020/