Aktualność  "Akademia Menedżera MMŚP".
ŁARR

"Akademia Menedżera MMŚP".

Trwa nabór do projektu prowadzanego przez PARP "Akademia Menedżera MMŚP".
Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej. Wsparcie do 150,000 zł, nie więcej niż 80% wartości projektu.

Więcej informacji →  https://bit.ly/akademia-parp