Aktualność Rozliczenia PIT
ZCOP

Rozliczenia PIT

Miasto Zgierz pomoże w rozliczaniu PIT za 2021 rok

Jawn-e Kancelaria Podatkowa Biegłego Rewidenta Sp.z o.o., we współpracy z Urzędem Miasta Zgierza, wspomoże mieszkańców Zgierza w rozliczaniu zeznań podatkowych za 2021 rok.

Miejsce rozliczania PIT: ul. Długa 29A (budynek biblioteki)

Godziny rozliczania PIT: 09:00-13:00

Przewidywane terminy:
9, 28, 30 marca 2022 r.
1, 4, 6, 8 kwietnia 2022 r.

Zapisy zainteresowanych mieszkańców odbywają się telefonicznie: 42 714 31 49 oraz 42 716 28 54.

Przy rejestracji prosimy o podanie ilości rozliczanych PIT-ów.

Rozliczenie zeznania podatkowego PIT z przedstawicielem Jawn-e możliwe będzie po telefonicznym wyznaczeniu terminu oraz zabraniu ze sobą niezbędnych dokumentów:
- dowód osobisty;
- PIT za rok 2020;
- otrzymane PIT-y za 2021 rok (tj. PIT-11, PIT-11A, PIT-40A);
- numer rachunku bankowego, w przypadku zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego i chęci otrzymania go na rachunek bankowy (jeżeli nie będzie podany, wówczas zwrot będzie dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w zeznaniu rocznym);
- numer KRS organizacji, dla której osoba chce przeznaczyć 1% podatku (z wyszczególnieniem celu szczególnego).

W przypadku rozliczenia rocznego z małżonkiem należy mieć ze sobą dane małżonka:
- imię, nazwisko, adres (jeżeli jest inny) oraz PESEL.

Jeżeli dana osoba chce skorzystać z ulg w zeznaniu rocznym, to w zależności od wybranej ulgi powinna zabrać:
Ulga rehabilitacyjna:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- faktury za zakup leków;
- dowód rejestracyjny pojazdu – jeżeli odliczenie będzie związane z dojazdem i wydatkami na paliwo;
    
Ulga na Internet:
- faktury za Internet (z dowodem zapłaty);
    
Fundusz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE):
- potwierdzenie wpłat na ww. Fundusz;
    
Ulga dla krwiodawców:
- zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi/osocza w 2021 roku;
    
Ulga na dziecko:
- PESEL dziecka lub imię i nazwisko oraz data urodzenia.

Nie będą rozliczane PIT-y osób, które:
- otrzymują dochody, renty zagraniczne;
- dokonują transakcji kryptowalutą;
- dokonały sprzedaży nieruchomości;
- otrzymują przychody kapitałowe.

Niezbędne będzie zachowanie reżimu sanitarnego!
Obowiązkiem jest korzystanie z maseczek i dezynfekcja rąk. Nie powinny umawiać wizyty osoby z symptomami zarażenia wirusem COVID lub mające w ostatnim czasie kontakt z osobą zarażoną.

Wspólna inicjatywa Jawn-e Kancelaria Podatkowa Biegłego Rewidenta Sp.z o.o i Urzędu Miasta Zgierza to jeden z elementów akcji "Twój PIT buduje Zgierz". Zachęca ona mieszkańców do wskazywania naszego miasta jako miejsca zamieszkania w zeznaniach podatkowych.