Aktualność Rozliczyliśmy PIT
ZCOP

Rozliczyliśmy PIT

Kolejny raz Urząd Miasta, przy nieocenionej pomocy Jawn-e Kancelarii Podatkowej Biegłego Rewidenta Sp.z o.o.(Zgierz, ul. Długa 29), pomógł kilkudziesięciu mieszkańcom Zgierza w rozliczaniu zeznań podatkowych za 2021 rok. Po wcześniejszym umówieniu każdy potrzebujący mieszkaniec Zgierza mógł uregulować sprawy z Urzędem Skarbowym. W tym roku Kancelaria Podatkowa Jawn-e wyznaczyła aż siedem terminów, podczas których można było skorzystać z pomocy fachowców.
Jedynym warunkiem skorzystania z pomocy było wskazanie w formularzach PIT Urzędu Skarbowego w Zgierzu jako właściwego do rozliczeń, a także Gminę Miasto Zgierz jako miejsce zamieszkania. Dzięki temu mieszkańcy dorzucili "swoją cegiełkę" do rozwoju naszego Zgierza. Budowa dróg, chodników, placów zabaw czy parkingów nie byłaby możliwa bez środków własnych miasta.
Raz jeszcze dziękujemy Kancelarii Podatkowej Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. Jawne-e za pomoc, na którą zawsze możemy liczyć.