Aktualność  “Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB”- bezpłatne doradztwo dla MŚP.
ŁARR

“Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB”- bezpłatne doradztwo dla MŚP.

W imieniu ŁARR  zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego do udziału w  bezpłatnym, indywidualnym doradztwie w zakresie gospodarki cyrkularnej w ramach projektu “Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB”.

REKRUTACJA → do 28 sierpnia.

SZCZEGÓŁYhttps://bit.ly/doradztwo-msp