Aktualność Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r.
-

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r.

 • Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).
 • Przypominamy, o czym musisz pamiętać w 2020 r. m.in. podczas wypełniania PIT-11, aby poprawnie wpisać tam tzw. ulgę dla młodych pracowników.
 • Sprawdź, jak poprawnie złożysz, podpiszesz i prześlesz PIT-11, PIT-R, PIT‑4R i PIT‑8AR.

  Podczas rozliczania za 2019 r. pamiętaj o właściwych wzorach formularzy za 2019 r.: PIT-11 (skorzystaj z wersji 25 - wcześniejsze wersje PIT-11 nie będą dostępne
  do końca stycznia br.), PIT-R(20), PIT-4R(9) i PIT-8AR(80).


Ich interaktywne wersje znajdziesz na podatki.gov.pl w zakładce e-deklaracje-pit/dla-platnikow. Oznaczenie wersji potwierdzisz w prawym dolnym rogu formularza.


Ulga dla młodych w PIT-11


Pamiętaj: tylko złożenie PIT-11 w wersji 25. formularza pozwoli na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (tj. osób do 26 r.ż.) za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT.


Jeżeli za 2019 r. składasz więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów twojego pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie uwzględniaj w nim kwot wykazanych
w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 podaj tylko kolejny numer formularza, który składasz za 2019 r. (w polu nr 5 PIT-11).


Jeżeli przesłane przez ciebie w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie przesyłaj PIT-11 po zakończeniu roku. 


Do kiedy przesłać formularze 


PIT-11 i PIT-R wyślij 


 • do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r., 
 • osobie fizycznej do 2 marca 2020 r. (ostatni dzień lutego 2020 r. przypada w sobotę, co oznacza, że zgodnie z Ordynacją podatkową za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy).

PIT-4R i PIT-8AR wyślij wyłącznie do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r. 


Pamiętaj!

 • Wskazane terminy nie dotyczą cię, jeżeli kończysz prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności. 
 • PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządzasz i wysyłasz wyłącznie elektronicznie. 

Więcej informacji na ten temat (w tym do kiedy przygotować i jak podpisać oraz wysłać formularze) znajdziesz na podatki.gov.pl
w zakładce pit/dla-pracodawcy-platnika.  


Źródło: Ministerstwo Finansów 


Czytaj też: 

"Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych" - artykuł na stronie Ministerstwa Finansów, 

"Do 31 stycznia PIT-11 można przesyłać wyłącznie w najnowszej wersji" - artykuł na stronie Ministerstwa Finansów.