Aktualność Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
P.U.P

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komunikat w sprawie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 480.000,00 zł, z czego zaplanowano:
•    utworzenie 4 miejsc pracy w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (po 60.000,00 zł na każde stanowisko),
•    udzielenie 4 osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
(po 60.000,00 zł dla każdej osoby).
Mając na uwadze powyższe w terminie od dnia 20 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 r. będzie prowadzony nabór w ramach ww. form wsparcia.
Formularze wniosków dostępne będą na stronie tut. Urzędu w zakładce: Dla pracodawców
i przedsiębiorców