Aktualność StrefaRozwoYou -iskra nowej wiedzy
ŁSSE

StrefaRozwoYou -iskra nowej wiedzy

KOGO WSPIERAMY?

Projekt Strefa RozwoYou jest realizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wsparcie kierujemy do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego


CO FINANSUJEMY?

Dotujemy do 80% wysokości budżetów szkoleniowych firm, maksymalnie 6 000 zł (wraz
z wkładem własnym MŚP) na pracownika.

Środki przekazywane w formie bonów rozwojowych można wydać na szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo oraz studia podyplomowe* znajdujące się w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

* Zgodnie z regulaminem z dnia 4-go kwietnia 2018 nie ma już możliwości uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe


KOGO PREMIUJEMY?

  • pracownicy 50+
  • osoby z niepełnosprawnością
  • pracownicy o niskich kwalifikacjach
  • przedsiębiorcy generujący najwięcej miejsc pracy
  • przedsiębiorcy z sektorów strategicznych
  • przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER
BONY ROZWOJOWE - waluta Twojej przyszłości
BONY ROZWOJOWE to elektroniczny dokument posiadający określoną wartość nominalną i okres ważności uprawniający MŚP i/lub jego pracowników do skorzystania z wybranej usługi rozwojowej oferowanej przez firmy zarejestrowane w internetowej
Bazie Usług Rozwojowych