Aktualność Świadczenia postojowe
ZUS

Świadczenia postojowe

Świadczenia postojowe.  Kolejny dokument do wypełnienia. 

Aby otrzymać świadczenie po raz kolejny musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie . 

Do pobrania na stronie → https://www.zus.pl/…/R…/4424dcba-8c85-a019-e729-aed4bc7bd62e Co zyskasz?


Co zyskasz?

Otrzymasz środki finansowe (2 080 zł albo 1 300 zł), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności.

Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.


Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D), plik do wypełnienia i wydruku, pobierz na dysk zanim wypełnisz.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.


Wniosek możesz przekazać:

-drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 

drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej) 

za pośrednictwem poczty,

osobiście w placówce ZUS – na przykład do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”.