Aktualność Szkolenie: „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”(PPP).
wydarzenia łódzkie

Szkolenie: „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”(PPP).

10 września 2019 r. siedziba Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ul. Tymienieckiego 22 G.

Zapraszamy przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego do udziału w praktycznym szkoleniu dotyczącym partnerstwa publiczno-prywatnego, które odbędzie się 10 września 2019 r. w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gościem specjalnym wydarzenia będzie pan Waldemar Buda - Wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

„Jako Pełnomocnik Rządu do spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dołożę wszelkich starań, aby współpraca podmiotów publicznych z sektorem prywatnym w formule PPP rozwijała się w Polsce coraz lepiej. Dlatego zachęcam przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców do podnoszenia swoich kompetencji z zakresu PPP poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, które organizujemy” - Podkreśla Pan Minister. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak skutecznie i na jakich zasadach wdrażać w życie projekty oparte na współpracy sfery publicznej i prywatnej (PPP). Zostaną zaprezentowane również przykłady realizacji tego typu inicjatyw w naszym regionie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest partnerem wydarzenia. Formularz zgłoszeniowy na spotkanie jest dostępny tutaj. Szkolenie jest finansowane ze środków programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Partnerstwo publiczno-prywatne, jakie przynosi korzyści? Już 10 września 2019 r. w siedzibieŁódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna odbędzie się praktyczne szkolenie, podczas którego zaproszeni eksperci opowiedzą jak skutecznie wdrażać projekty oparte na współpracy sfery publicznej i prywatnej (PPP). Gościem specjalnym spotkania będzie pan Waldemar Buda, Wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

„Jako Pełnomocnik Rządu do spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dołożę wszelkich starań, aby współpraca podmiotów publicznych z sektorem prywatnym w formule PPP rozwijała się w Polsce coraz lepiej. Dlatego zachęcam przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców do podnoszenia swoich kompetencji z zakresu PPP poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, które organizujemy” - Podkreśla Pan Minister.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest partnerem wydarzenia. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu dostępne na stronie: http://linkd.pl/cuu