Aktualność Tutorial "Jak przygotować wniosek o dofinansowanie?"
-

Tutorial "Jak przygotować wniosek o dofinansowanie?"

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kolejnym tutorialem z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie. W filmie m.in. o:

 1. Konstrukcja wniosku o dofinansowanie w Generatorze wniosków o dofinansowanie
 2. Wskaźniki realizacji projektu:
  • dobór wskaźników;
  • opis wskaźników;
  • pomiar wskaźników.
 3. Grupa docelowa:
  • dobór grupy do właściwego celu szczegółowego danego programu operacyjnego;
  • jakość diagnozy specyfiki grupy docelowej.
 4. Analiza ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (projekty od 2 mln) i jej trafność
 5. Zadania przewidziane do realizacji w projekcie
 6. Trafność doboru zadań:
  • opis zadań
  • spójność zadań
  • zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów
 7. Opis potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów a zakres realizacji projektu,
 8. Sposobu zarządzania projektem a zakres zadań w projekcie
 9. Budżet projektu
 10. Kryteria horyzontalne oraz dostępu
 11. Harmonogram realizacji projektu

Film dostępny jest na kanale youtube "Zmieniamy Łódzkie":

 https://youtu.be/X7IwvZ3Kz-Q


Niedługo na naszej stronie pojawią się również tutoriale z zakresu zasady konkurencyjności oraz dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami.