Aktualność Urzędy dla Przedsiębiorców
ŁARR

Urzędy dla Przedsiębiorców

14 stycznia w godzinach 11-13 odbędzie się bezpłatne spotkanie online z ekspertami z I Oddziału ZUS w Łodzi. Tematami spotkania będą instrumenty wsparcia z ZUS dla przedsiębiorców przewidziane w pakiecie antykryzysowym Tarcza 6.0.
Program spotkania:
→ Dodatkowe świadczenie postojowe.
→ Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.
→ Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.
→ Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.
→ Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych.
→ Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
Informacje oraz zapisy:  http://bit.ly/zus-tarcza