Aktualność „Własna firma – krok po kroku”
wydarzenia łódzkie

„Własna firma – krok po kroku”

Własna firma krok po kroku

5 - dniowe seminarium szkoleniowe
W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców zaprasza na XXXV edycję seminarium „Własna firma – krok po kroku”, które kierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.  


Seminarium odbędzie się w dniach 23 - 27 marca 2020 roku 


  Tematyka zajęć obejmować będzie m.in. takie zagadnienia jak:

 • Etapy rejestracji działalności gospodarczej,
 • Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości,
 • Wybór formy opodatkowania,
 • Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym
  i prowadzenie dokumentacji firmy,

 • Marketing i reklama nowej firmy,
 • Rachunkowość firmy,
 • E-biznes
 • Biznesplan

 

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.


Zapisy i bliższe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 042 663-02-55 

oraz 042 663-02-73; drogą mailową: m.kubat@wup.lodz.pl lub b.babczynski@wup.lodz.pl lub bezpośrednio u doradców zawodowych
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Wólczańska 49, budynek A, pok. 0.15 i 0.16.

 

Liczba miejsc ograniczona!!!