Aktualność Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem
Gov.pl

Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy
z terminową zapłatą podatków, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi
lub umorzenie zaległości.


Więcej informacji uD83DuDC49 http://bit.ly/2w2AS5E