Aktualność XII Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2019.
wydarzenia łódzkie

XII Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2019.

W dniach 16-17 września 2019 roku odbyło się XII Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2019. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce centralnej. W Forum uczestniczyli znakomici goście oraz prelegenci nie tylko ze świata polityki, biznesu, przedsiębiorczości czy samorządu, ale również wiele osób, którym bliskie były tematy omawiane w czasie tego wydarzenia.Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów oraz wziąć udział w branżowych panelach tematycznych m.in. takich jak: "Partnerstwo publiczno-prywatne szansą
dla małych i średnich przedsiębiorstw", który prowadzony był przez  Janusza Wdzięczaka z Fundacji Ambitna Polska. Prelegentami tego panelu byli obok  Waldemara Budy - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Jadwiga Kaczorowska - Prezes Zarządu w Regionalnej Izbie Budownictwa w Łodzi, Jakub Lechowicz - Dyrektor Biura Prawnego w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Bartłomiej Pawlak - Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Przemysław Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierza. Celem PPP jest wzmocnienie potencjału instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości, efektywnych kosztowo usług publicznych oraz infrastruktury, a także zwiększenie skuteczności i efektywności samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu.  Ideą jest  zwiększenie liczby projektów realizowanych w tej formule, ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych, tj. współfinansowanych z funduszy UE. Dobrym tego przykładem jest Miasto Zgierz, któremu w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych realizowanych w formule PPP udało się wykonać szeroko zakrojone prace budowlane poprawiające efektywność energetyczną w placówkach oświatowych. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne wykonanie prac termomodernizacyjnych w 24 placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Do sfinansowania przedsięwzięcia miasto wykorzystało wszystkie dostępne źródła, w tym środki europejskie. Takie połączenie instrumentów finansowych z partnerstwem publiczno - prawatnym może być efektywną metodą dla samorządów na zrealizowanie wielu ważnych i potrzebnych projektów.