Aktualność Wymyśl, napisz wniosek, weź pieniądze!
-

Wymyśl, napisz wniosek, weź pieniądze!

W środę 18 września, w gościnnych progach hostelu Folkier, na zaproszenie Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców odbyło się spotkanie, które miało na celu przybliżenie działania Łódzkiego Akceleratora Obywatelskiego.

 Prowadząca, pani Izabela Szkiłondź – koordynator ŁAO i instruktora ZHR przybliżyła licznie zebranym gościom możliwości pozyskania środków finansowych na projekty.

 

 Zasada działania Łódzkiego Akceleratora Obywatelskiego jest prosta. Każdy pomysł na inicjatywę społeczną może otrzymać wsparcie finansowe i merytoryczne. Liczy się pomysł, chęć jego realizacji i zaangażowanie w działanie na rzecz lokalnej społeczności .

  Każdy kto ma pomysł na organizację wydarzenia może przystąpić do projektu.

 Zapraszamy na stronę www.lao.org.pl

 

 Powodzenia przy realizacji projektów.