Aktualność Nowe przepisy dotyczące publikacji w CEIDG
-

Nowe przepisy dotyczące publikacji w CEIDG

 Z dniem 1 października2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące publikacji w CEIDG informacji wynikających z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła wydanych przez izbę rzemieślniczą.

Szczegóły → content_a4991e1193eb26a8113c80a9e8183b8e.pdf