Aktualność Nowy plik JPK_VAT
-

Nowy plik JPK_VAT

Podatnicy od 1 października są zobowiązani do sporządzania nowej struktury JPK_V7. Wprowadza ona szereg zmian w zakresie danych, jakie będą przekazywane do organów podatkowych. Zawarte w niej informacje mają służyć zautomatyzowanemu wykrywaniu nieprawidłowości w rozliczaniach.
Więcej informacji → http://bit.ly/nowy-jpkvat