Aktualność Zaproszenie do udziału w badaniu.
-

Zaproszenie do udziału w badaniu.

Zapraszamy wzięcia udziału w badaniu ankietowym skierowanym do przedstawicieli firm, które dotyczy opinii na temat kwalifikacji kompetencji pracowników.

Badanie realizowane jest z przedstawicielami wszystkich firm, różnych klas wielkości na terenie Polski.

Projekt realizowany jest w ramach badania naukowego w przedsięwzięciu dotyczącym planowania przyszłych polityk kadrowych.

Ankieta nie zajmie więcej niż 5 minut.

Osoby biorące udział w ankiecie mają możliwość uzyskania danych z przeprowadzonego badania.


W celu wypełnienia ankiety prosimy skorzystać z adresu : panelbadawczy.pl/wup