Aktualność Zasiłek/ pomoc finansowa na kwarantannie
Gov.pl

Zasiłek/ pomoc finansowa na kwarantannie

Decyzja o konieczności poddania się kwarantannie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby, o ile osoba podlegająca kwarantannie jest objęta ubezpieczeniem chorobowym (opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe). Przedsiębiorcy – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, na swój wniosek, o ile są z tytułu tej działalności objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi.

Podsumowując: osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą może liczyć na wypłatę świadczeń, o ile nie ma możliwości wykonywania pracy na skutek poddania się obowiązkowi kwarantanny i jest objęta ubezpieczeniem chorobowym.