Aktualność #zostanwdomu i podnieś swoje kompetencje
ŁARR

#zostanwdomu i podnieś swoje kompetencje


#zostanwdomu i podnieś swoje kompetencje

uD83DuDC49 skorzystaj z darmowych kursów #AkademiaPARP:

  • finanse,
  • marketing,
  • prawo, 
  • zarządzanie,
  • kompetencje.

uD83DuDCBB Sprawdź: http://bitly.pl/tXSjc

(podstawa prawna: art. 8 ust. 3 oraz art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
- Dz. U. z 2019 r. poz 1291, z późn. zm.)