Aktualność  „Biznes na PLUS” - Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego - konkurs
wydarzenia łódzkie

„Biznes na PLUS” - Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego - konkurs

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.

 

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.

Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” jest Województwo Łódzkie.

 

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez stronę https://biznesnaplus.lodzkie.pl/kategorie-nagrod/ w 5 kategoriach:

 

1. Świadomi w biznesie- Nagroda Publiczności

2. Debiut Roku

3. Lider Innowacji

4. Edukacja dla Biznesu

5. Projekt przyszłości

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 października 2020 roku.                                                                                         

Laureatów poznamy 30 listopada 2020 roku.

 

Osoba do kontaktu:

•  Magdalena Dmochowska, email: magdalena.dmochowska@lodzkie.pl, tel.: 42 291 97 57