Aktualność KOMUNIKAT  W  SPRAWIE  WNIOSKÓW  CEIDG
ZCOP

KOMUNIKAT W SPRAWIE WNIOSKÓW CEIDG

Z uwagi na przepis dotyczący konieczności potwierdzenia tożsamości osoby składającej w wybranym urzędzie gminy (miasta) papierowy wniosek o wpis do CEIDG, uprzejmie informujemy, że wnioski papierowe CEIDG-1 składane w biurze podawczym (wrzucane do wystawionego pojemnika), oznaczone treścią: „WNIOSEK ROBOCZY” lub wysłane pocztą bez notarialnego poświadczenia podpisu wnioskodawcy,
nie mogą być wprowadzone do bazy CEIDG z uwagi
na niemożliwość identyfikacji tożsamości wnioskodawcy.

Zaleca się składanie wniosków w CEIDG przy użyciu 

darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: (42) 714-31-41
lub (42) 714-31-42.